Nirvana SHOP Varukorgen / Kassa

Regler och villkor

1Allmänna villkor

 1. Din användning av denna webbplats (att söka och uppehålla sig på den, handla mm) är ditt juridiska samtycke till den policy, de regler och villkor som fastställts för den här sidan.
 2. Du accepterar också att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive kontrollföreskrifter för export och återexport.
 3. Använd inte denna webbplats om du inte accepterar dessa villkor.

2Leveransvillkor

 1. Nirvana kan inte hållas ansvarig för allt som kan hända din beställning under transport. Även om vi skickar våra beställningar med förstaklasspost finns det alltid en liten risk för förlust eller skada och du bör vara medveten om detta innan du beställer.
 2. Leveranstiden beror inte bara på vår posttjänst, utan naturligtvis också på den lokala posttjänsten där du har din adress. Därför kan vi bara ge dig en uppskattad leveranstid som bygger på vår allmänna erfarenhet.

3Återköp och avbeställning

 1. Observera att vi tar ut en administrativ avgift på 5 € per transaktion om du vill avbeställa eller få pengar tillbaka från en betald order.

4Sekretesspolicy

 1. Se vår sekretesspolicy.

5Rättsligt meddelande

 1. Att importera, lagra och tillhandahålla hampafrö lyder inte under någon bestämmelse i enlighet med "1961 Single Treaty on Narcotics". I länder som till exempel Nederländerna ingår friheten att handla med hampafrö tydligt i den nationella lagstiftningen om opium och narkotika.
 1. Tyvärr skiljer sig ofta bestämmelser och tillämpningen av lagstiftningen om hampafrö från land till land. Därför råder vi dig att undersöka om vilka bestämmelser som gäller för ditt land eller din region.
 2. Ibland kan undantag göras för användning inom industri, läkemedel och jordbruk.
 3. I flertal länder krävs det inte något tillstånd för handel med hampafrö. Ibland åläggs man dock att lämna in en anmälan, om hampafrön exporteras för de användningsområden som anges ovan.
 4. Om anmälningsskyldigheten gäller bör du informera oss eller myndigheterna eller båda i god tid.
 5. Vi skickar våra frön med reservationen att tredje parter i strid med lagen inte kommer att använda dem.
 6. Butiken Nirvana vill inte orsaka att någon gör något i strid med lagen. Vi vill uttryckligen påpeka att alla de som köper våra frön ansvarar själva för sina handlingar i framtiden.
 7. Butiken Nirvana tar inget ansvar i detta avseende.

6Limitation of Liability

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL BUTIKSÄGARE, DESS MODERBOLAG ELLER DOTTERBOLAG, ELLER DERAS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, REPRESENTANTER ELLER OMBUD ANSVARA FÖR DIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER STRAFFSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, ANVÄNDNING ELLER VINSTER), OAVSETT OM SKADAN UPPKOMMIT GENOM AVTALSBROTT, FÖRSUMLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT OCH OAVSETT HURUVIDA FÖRETAGET HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. DU SAMTYCKER TILL ATT FÖRETAGSPARTERNAS MAXIMALA ANSVARSSKYLDIGHET I SAMBAND MED FÖRSÄLJNING AV NÅGON PRODUKT INTE SKALL VARA STÖRRE ÄN PRISET PÅ PRODUKTEN. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDANTAG AV ANSVAR FÖR VISSA SKADOR, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG I DEN UTSTRÄCKNING SÅDANA JURISDIKTIONERS LAGAR GÄLLER FÖR DETTA AVTAL.